zondag 24 juni 2012

Boerderij 'Het Gagelgat' is OPEN!!!

Boerderij Het Gagelgat
Birkstraat 107 - Soest

Na twee jaar van intensief restaureren neemt Stichting de Paardenkamp nu deze prachtige boerderij in gebruik. Het Gagelgat is in zijn oude luister hersteld en dit is te danken aan de enorme inzet van bouwers, buren, vrijwilligers en vele sponsoren.

De burgemeester van Soest, de heer A. Noordergraaf opende deze locatie en ook het Groot Gaesbeeker Gilde zorgde ervoor dat dit een onvergetelijke gebeurtenis werd op zaterdag 23 juni!

Vanaf zondag 24 juni 2012 is Het Gagelgat 7 dagen per week voor het publiek geopend.woensdag 20 juni 2012

Teamcoaching Medische Dienst AOV - Achmea/DiVA


Achmea Interne Coaching (DiVA) door:
                             Monique Verhoef- van Rijsewijk & Ingeborg van Rodijnen-Kolen
Beste collega's,
Het was een voorrecht om met zo'n fijn en enthousiast team te mogen werken. De kracht van jullie team zit ook absoluut in de verschillen tussen de individuen. Door een ieder zijn specifieke kwaliteiten te laten inzetten ontstaat er meerwaarde en creativiteit.

Wat opvalt is dat jullie erg behulpzaam naar elkaar toe zijn waardoor één plus één, drie is, niet aanvallen maar aanvullen! Bob complimenten voor de ruimte die je de mensen hierbij geeft. Misschien dat je aan de vijf V's (Vertrouwen, Verbinding, Vernieuwing etc.) in jouw team nog een V kunt toevoegen, de V van Vonk. De Vonk die ontstaat door de wisselwerking in jullie team, waardoor er energie en plezier vrijkomt!
Veel succes met het in de praktijk brengen van jullie aandachtspunten. Wanneer er hulp of evaluatie gewenst is, helpen wij jullie graag. Als mensen behoefte hebben aan individuele begeleiding hierin, kunnen ze ook bij ons terecht.
Hartelijke groet,
Monique 06- 365 364 15
                   
                             Ingeborg 06- 365 364 15   -   www.artincoaching.nl


                                                     Boslocatie de Blaak in Tilburg.

                                                Kennismakingskaartspel : RAAK!

                Teamcoaching Medische Dienst AOV Acceptatie & Polisbeheer Achmea.

                                            Heerlijke Pavlova van Suzanne Rook!

  Opdracht feedback geven: noem een positief punt en een verbeterpunt over je collega.
                                                Nog even napraten..........

Op woensdag 20 juni 2012 had de Medische Dienst AOV Acceptatie een teamdag. Bij het organiseren van de teamdag kwam ter sprake dat we eventueel gebruik konden maken van interne coaches uit het DiVA netwerk. We zetten een verzoek uit en al snel kwamen er twee enthousiaste reacties van Ingeborg Rodijnen en Monique Verhoef. We maakten een afspraak met beiden om het doel van de teamdag door te nemen en meteen al had ik een goed gevoel hierbij. Monique en Ingeborg kwamen met goede ideeën die aansloten bij de behoeftes van het team. Zij trokken de uitwerking en organisatie van het ochtendprogramma naar zich toe en verzekerden ons dat het in orde zou komen. Op de dag zelf maakten zij dit meer dan waar. Als leidinggevende van het team kon ik actief deelnemen aan de teamdag, omdat Monique en Ingeborg de leiding namen. Ze deden dit op een zeer relaxte en vakkundige wijze en je kon merken dat alle teamleden zich meteen op hun gemak voelden bij de coaches van DiVA. Monique en Ingeborg vroegen op de juiste momenten door en hadden scherpe analyses. Door deze werkwijze kwamen de juiste zaken aan bod en was de teamdag een groot succes. Na de teamdag kregen we keurig de uitgewerkte opdrachten per mail toegestuurd, met het aanbod om op groepsniveau of individueel door te pakken. Kortom: ik ben zeer te spreken over de inbreng van Ingeborg en Monique en kan iedereen aanbevelen om gebruik te maken van de interne coaches van DiVA!Achmea | divisie Schade & Sociale Zekerheid
Bob Engels
teammanager Medische Dienst
AOV Acceptatie & Polisbeheer                Solex tochtje Tilburg-Oisterwijk.
                                        

                                Ons Maya op de Solex :)

                  Yep, ook ff een tussenstopje bij Mayke.........tja dat krijg je met al die vrouwen ;)

vrijdag 8 juni 2012

Stage ervaringen van Suzanne van der Land - opleiding 3PK

Doel van deze dag was openstaan voor de wijze waarop Charlotte van Iersel (CV coaching) coaching met paarden vormgeeft en leren van haar manier en aanpak. Wat ik van te voren heel benieuwd naar was: -wat is haar eigen motivatie voor haar vak? -hoe gebruikt zij een kudde ? -welke oefeningen zet ze in bij een grote groep? -welke oefeningen gebruikt ze om organisatiedoelstellingen, kernwaarden en kwaliteiten te laten ervaren? -welk effect hebben de oefeningen op deelnemer? -hoe is haar stijl en wat spreekt mij aan? -welk inzicht heb ik gekregen?

Korte omschrijving
De groep bestond uit 16 deelnemers van Achmea die zichzelf hadden opgegeven voor deze workshop Bewustwording van Kernwaarden en kernkwaliteit mbv paarden
Locatie: Stichting de Paardenkamp in Soest
Vooraf: bespreken elkaars verwachting van de workshop

Opdracht 1 Volg Suzanne. Mijn opdracht was om een vreemde (o.a. naar het toilet) route te lopen met veel afwisseling (sneller/langzamer/stoppen). Na de oefening korte evaluatie: o.a. wie loopt er vlak achter Suzanne, wie is de laatste volger, wie loopt er zelf mee het toilet in etc. Vond ik een leuke eerste oefening. Er wordt veel zichtbaar en deelnemers lijken zich direct bewust van hun eigen patroon. Ik ervaar de oefening ook als een icebreaker.

Opdracht 2: 5 deelnemers gaan afzonderlijk de ring in. Maak contact met het paard (fjord). Wat we zagen waren 5 verschillende manieren van contact maken. Deze werden kort besproken met deelnemers. Charlotte kiest ervoor (in deze workshop) om er geen persoonlijke coachingssessies van te maken omdat de/een groep (grote diverse groep) zich daarvoor niet leent en omdat dit ook niet met deelnemers vooraf is besproken (men kent elkaar niet). Bij de introductie vertelt ze dit duidelijk. Als er iemand in de groep wel met een coachingsvraag zit en die wil inzetten voor een persoonlijke sessie dan is daar ruimte voor. Eén deelnemer geeft later aan daar gebruik van te willen maken. Doel van deze workshop is om contact te maken met jezelf, te voelen, out of the box te denken en verbinding te maken met jezelf, met de groep en met de kernwaarden en kernkwaliteiten van Achmea.

Opdracht 3 Maak contact en probeer verbinding te houden als je loopt. Deze oefening werd door 5 deelnemers gedaan en werd op 5 manieren gespiegeld door het paard. O.a direct volgen, 'happen' aan deelnemer, kauwen en uitschachten, negeren . De groep krijgt een opdracht: kijk naar de verschillende manieren van benadering. Wat neem je waar? Dit wordt vervolgens kort geëvalueerd. Ik zie veel gebeuren, waar ik vragen over zou willen stellen maar Charlotte doet dat heel bewust niet om bovengenoemde redenen. Deelnemers herkennen zich in hun aanpak en hoe erop wordt gespiegeld. Eén deelnemer geeft direct aan dat ze emotioneel geraakt is.

Opdracht 4 Ga naar de kudde, neem een plek in en stel jezelf de vragen: wie ben ik ? wat wil ik? En wat kan ik? Dit zie ik als een bijzonder waardevolle aanvulling op mijn ervaring. Nog niet eerder heb ik zo bewust de impact van een persoon op een kudde waargenomen. 4 deelnemers deden deze oefening. Voor de veiligheid ging Charlotte mee waarbij ze heel bewust haar energie probeerde laag te houden en zich afsloot om het proces niet te beïnvloeden. Dat lukte in 1 sessie niet. Zij werd afgeflankt door een paard nadat ze een deelnemer vragen ging stellen. Twee bijzondere situaties: Deelnemer 1: wilde onderdeel zijn van de kudde, er gewoon bij horen, geen doel, geen verwachting, werd rustig opgenomen in de kudde, geen gedoe, werd begroet door een van de merries. Deelnemer 2; in rechte lijn naar 2 paarden die duidelijk een twee-eenheid zijn in de groep, alle paarden reageren opmerkzaam, veel paarden komen in beweging en verplaatsen zich van de deelnemer af.

Opdracht 5 Groepsopdracht Samen 1 paard tussen 4 pylonen plaatsen. Daarbij gebruik maken van de kernwaarden en kwaliteiten van Achmea. Prachtige oefening om verbinding met paard, verbinding met de groep en verbinding in je kwaliteit en richting te ervaren. Deze oefening zou ik zelf ook gebruiken omdat het paard in deze oefening heel duidelijk teruggeeft of er samenhang, verbinding en richting is.

Ik heb veel geleerd van de aanpak van Charlotte. Wat mij het meest is bijgebleven is dat zij sommige vragen bewust niet stelt. “Beter 1 goede vraag dan vele”, was het antwoord dat ze mij gaf. Het inzicht dat ik nogmaals heb gekregen is dat je niet alles hoeft te benoemen, te bevragen en uit te spreken. De ervaring die iemand opdoet is meestal al voldoende en overweldigend genoeg. Van daaruit komt het zelfinzicht en het leren vanzelf.

Het kijken en zien, het benoemen van gedragingen gaat me steeds beter af merk ik. Zelfs in een kudde waarin van alles gebeurde kon ik veel waarnemen en waardevrij (!) teruggeven. Ik merk dat ik bewuster bekwaam aan het worden ben. Dat geeft me zelfvertrouwen.

donderdag 7 juni 2012

Kinder Coaching

Ervaringen van Roos: Ik ging zaterdag een buiterit maken. Eerst gin ik Silka krabbelen met de kam toen krabbelde zij trug op me voet met haar tanden ! Toen ging ik op Silka en de rit ging naar het bos. Toen we er waren woo ik libertie aaien maar hij kwam niet !? toen gingen we weer naar charlottes huis want toen mocht ik het konijntje aaien toen was het toch nog leuk! einde Kus roooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooos