vrijdag 8 juni 2012

Stage ervaringen van Suzanne van der Land - opleiding 3PK

Doel van deze dag was openstaan voor de wijze waarop Charlotte van Iersel (CV coaching) coaching met paarden vormgeeft en leren van haar manier en aanpak. Wat ik van te voren heel benieuwd naar was: -wat is haar eigen motivatie voor haar vak? -hoe gebruikt zij een kudde ? -welke oefeningen zet ze in bij een grote groep? -welke oefeningen gebruikt ze om organisatiedoelstellingen, kernwaarden en kwaliteiten te laten ervaren? -welk effect hebben de oefeningen op deelnemer? -hoe is haar stijl en wat spreekt mij aan? -welk inzicht heb ik gekregen?

Korte omschrijving
De groep bestond uit 16 deelnemers van Achmea die zichzelf hadden opgegeven voor deze workshop Bewustwording van Kernwaarden en kernkwaliteit mbv paarden
Locatie: Stichting de Paardenkamp in Soest
Vooraf: bespreken elkaars verwachting van de workshop

Opdracht 1 Volg Suzanne. Mijn opdracht was om een vreemde (o.a. naar het toilet) route te lopen met veel afwisseling (sneller/langzamer/stoppen). Na de oefening korte evaluatie: o.a. wie loopt er vlak achter Suzanne, wie is de laatste volger, wie loopt er zelf mee het toilet in etc. Vond ik een leuke eerste oefening. Er wordt veel zichtbaar en deelnemers lijken zich direct bewust van hun eigen patroon. Ik ervaar de oefening ook als een icebreaker.

Opdracht 2: 5 deelnemers gaan afzonderlijk de ring in. Maak contact met het paard (fjord). Wat we zagen waren 5 verschillende manieren van contact maken. Deze werden kort besproken met deelnemers. Charlotte kiest ervoor (in deze workshop) om er geen persoonlijke coachingssessies van te maken omdat de/een groep (grote diverse groep) zich daarvoor niet leent en omdat dit ook niet met deelnemers vooraf is besproken (men kent elkaar niet). Bij de introductie vertelt ze dit duidelijk. Als er iemand in de groep wel met een coachingsvraag zit en die wil inzetten voor een persoonlijke sessie dan is daar ruimte voor. Eén deelnemer geeft later aan daar gebruik van te willen maken. Doel van deze workshop is om contact te maken met jezelf, te voelen, out of the box te denken en verbinding te maken met jezelf, met de groep en met de kernwaarden en kernkwaliteiten van Achmea.

Opdracht 3 Maak contact en probeer verbinding te houden als je loopt. Deze oefening werd door 5 deelnemers gedaan en werd op 5 manieren gespiegeld door het paard. O.a direct volgen, 'happen' aan deelnemer, kauwen en uitschachten, negeren . De groep krijgt een opdracht: kijk naar de verschillende manieren van benadering. Wat neem je waar? Dit wordt vervolgens kort geëvalueerd. Ik zie veel gebeuren, waar ik vragen over zou willen stellen maar Charlotte doet dat heel bewust niet om bovengenoemde redenen. Deelnemers herkennen zich in hun aanpak en hoe erop wordt gespiegeld. Eén deelnemer geeft direct aan dat ze emotioneel geraakt is.

Opdracht 4 Ga naar de kudde, neem een plek in en stel jezelf de vragen: wie ben ik ? wat wil ik? En wat kan ik? Dit zie ik als een bijzonder waardevolle aanvulling op mijn ervaring. Nog niet eerder heb ik zo bewust de impact van een persoon op een kudde waargenomen. 4 deelnemers deden deze oefening. Voor de veiligheid ging Charlotte mee waarbij ze heel bewust haar energie probeerde laag te houden en zich afsloot om het proces niet te beïnvloeden. Dat lukte in 1 sessie niet. Zij werd afgeflankt door een paard nadat ze een deelnemer vragen ging stellen. Twee bijzondere situaties: Deelnemer 1: wilde onderdeel zijn van de kudde, er gewoon bij horen, geen doel, geen verwachting, werd rustig opgenomen in de kudde, geen gedoe, werd begroet door een van de merries. Deelnemer 2; in rechte lijn naar 2 paarden die duidelijk een twee-eenheid zijn in de groep, alle paarden reageren opmerkzaam, veel paarden komen in beweging en verplaatsen zich van de deelnemer af.

Opdracht 5 Groepsopdracht Samen 1 paard tussen 4 pylonen plaatsen. Daarbij gebruik maken van de kernwaarden en kwaliteiten van Achmea. Prachtige oefening om verbinding met paard, verbinding met de groep en verbinding in je kwaliteit en richting te ervaren. Deze oefening zou ik zelf ook gebruiken omdat het paard in deze oefening heel duidelijk teruggeeft of er samenhang, verbinding en richting is.

Ik heb veel geleerd van de aanpak van Charlotte. Wat mij het meest is bijgebleven is dat zij sommige vragen bewust niet stelt. “Beter 1 goede vraag dan vele”, was het antwoord dat ze mij gaf. Het inzicht dat ik nogmaals heb gekregen is dat je niet alles hoeft te benoemen, te bevragen en uit te spreken. De ervaring die iemand opdoet is meestal al voldoende en overweldigend genoeg. Van daaruit komt het zelfinzicht en het leren vanzelf.

Het kijken en zien, het benoemen van gedragingen gaat me steeds beter af merk ik. Zelfs in een kudde waarin van alles gebeurde kon ik veel waarnemen en waardevrij (!) teruggeven. Ik merk dat ik bewuster bekwaam aan het worden ben. Dat geeft me zelfvertrouwen.

1 opmerking:

  1. Mooi Suzanne en Charlotte! Het is er niet meer van gekomen, die stage bij ons en ik lees dat je veel geleerd hebt bij de kudde van Charlotte. Wees ook welkom in Friesland wanneer we weer een workshop doen. In ieder geval veel succes!
    Groetjes van Carla Onsman - van der Veen

    BeantwoordenVerwijderen