Rangerclub PaardenPraatPlatenPaardenPraat-uurtje

In dit uur kijken we waar de behoefte ligt van het kind.
Hoofd, hart of handen?
Het is hier in het kort uit te leggen als remedial teaching met paarden.
De ene keer zullen we onze plek zoeken in de kudde of opdrachten uitvoeren naast het paard. Leren lezen op Liberty of je huiswerk maken bij de paarden of samen met de paarden is ook een optie.
Borstelen, rijden, mennen of gewoon even je verhaal kwijt bij de paarden in het midden of op het einde van een schoolweek kan ook.
Per keer bekijken we waar de behoefte ligt van het kind.
Het tarief is €37,50 Dit is het landelijk vastgestelde tarief voor remedial teaching.
Het betreft een educatief uur met een recreatief karakter voor het kind. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat centraal in een veilige en toch ook zeer uitdagende leeromgeving met paarden. 


Lesmethode voor de Basisschool PaardenPraatPlaten
Systemische Sociale Vaardigheids- Training

Het werken met de drie basisprincipes van het systemisch werk in combinatie met het werken met paarden stimuleert bewustwording van systemische sociale vaardigheden.
Ook stimuleren ze het creatief denken, probleem analyse, doelgericht werken, samenwerken en doorzettingsvermogen. Deze kwaliteiten hebben kinderen hard nodig op school en later ook wanneer ze de arbeidsmarkt gaan betreden. In deze training wordt zichtbaar en bespreekbaar welke mogelijkheden, maar ook welke beperkingen systemen hebben voor het kind.
Contact&Verbinding, Ordening en Balans in Geven&Nemen vormen de basisinhoud van de opdrachten met de paarden. Ook verwerken we de ervaringen in een schilderij en leren de kinderen reflecteren op zichzelf met behulp van de paarden. Feedback vragen, geven & ontvangen staan centraal.
Betreft 5 bijeenkomsten van 2 uur.
Tarief is € 375,- per kind
Het is aanbevolen om het traject samen met u kind te doorlopen. U betaald voor dit ouder-kind-traject dan geen meerprijs, omdat ik het belangrijk vindt dat u zelf ziet en ervaart dat het gedrag van het kind een spiegel is voor uzelf net als de paarden dit zijn bij onze persoonlijke ontwikkeling. Wanneer we van het kind vragen om aan 'verandermanagement' te doen, dan is het wenselijk wanneer ouders deze positieve beweging ook bewust volgen en zich ook dienstbaar opstellen in dit proces.@ Liberty Gym

Dit is een combinatie van Voltige, Braingym en Centered Riding.
Het kind mag op mijn paard Liberty bewegingsoefeningen gaan doen.
Ons eigen lichaam is ook een systeem en als dit ergens een fysieke blokkade ervaart is het fijn om hier weer beweging/stroming in te krijgen. Kinderen bewegen heel graag en soms zijn er voor bepaalde zaken nu eenmaal geen woorden, maar kan het lichaam ons wel antwoorden geven wanneer we goed observeren en luisteren.
Vanuit een holistisch perspectief benaderen we door bewegingen op het paard het systeem van het kind en proberen we de gezondheid van het kind emotioneel, mentaal en fysiek te bevorderen. Deze methode is bevorderlijk voor de concentratie, het leervermogen en het zelfvertrouwen van het kind.
Het tarief is €37,50 Dit is het landelijk vastgestelde tarief voor remedial teaching.
Het betreft een educatief uur met een recreatief karakter voor het kind. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat centraal in een veilige en toch ook zeer uitdagende leeromgeving met paarden. 
Op alle opleidingen, workshops, producten en andere mogelijkheden van CV-Coaching zijn de algemene voorwaarden van toepassing evenals op elke overeenkomst die je met CV-Coaching afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een van de mogelijkheden of voordat je een bestelling doet van een van de producten van CV-Coaching is het daarom belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden of door een bestelling te doen geef je aan met deze algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten